Aannemer stationsgebouw Assen bekend

Assen

Hegeman Beton- en Industriebouw BV uit Nijverdal gaat het nieuwe stationsgebouw in Assen bouwen.

Deze aannemer kwam als beste en voordeligste uit de aanbestedingsprocedure die ProRail – als gedelegeerd opdrachtgever mede namens NS en de gemeente Assen – afgelopen zomer is gestart. De verwachting is dat voor de zomer begonnen wordt met de bouw van het nieuwe station. Als alles voorspoedig verloopt kan het gebouw in de zomer van 2018 in gebruik genomen worden. Aanbestedingsprocedure Bij de beoordeling van de drie aanbiedingen in de aanbestedingsprocedure is gebleken dat deze allen hoger lagen dan de raming die vooraf was gemaakt. De aanbesteding valt daarbij 3,1 miljoen euro hoger uit. Deskundigen van ProRail en de gemeente Assen hebben geconcludeerd dat de inschrijvingen geldig en valide zijn. De snel aantrekkende markt door de economische conjunctuur heeft geleid tot hogere inschrijvingen. Vanwege het belang van de planning en de verwachte verdere groei van de markt is besloten de aanbesteding door te zetten omdat, vóór gunning,een aantal versoberingen mogelijk zijn, zonder afbreuk te doen aan de esthetische kwaliteit van het gebouw. Daarbij is het gelukt om 800.000 euro te besparen, met een mogelijke uitbreiding naar 1,3 miljoen euro. De verhoging van het budget met 2,3 miljoen euro kan worden gedekt uit de hiervoor bestemde risicoreserves vanuit het FlorijnAs-programma. Dit mede omdat eerdere aanbestedingen gunstiger zijn uitgevallen.

Auteur

Albert-Jan Garama