Tweede Kamerverkiezingen: Marga Lubbers

Beilen

Tweede Kamerverkiezingen 2017. Al meer als twintig jaar zit Marga Lubbers op het stembureau in woonzorgcentrum ‘De Westeres’ in Beilen. Een stembureau waar wel veel mensen komen en altijd bedrijvigheid is.

BEILEN – ,,Ik was lid van de VVD en tijdens een ledenvergadering werd gevraagd of iemand in het stembureau wilde zitten. Ik dacht: ‘Daar geef ik me voor op’. Als raadslid van de gemeente Midden-Drenthe vond ik het ook normaal dat je in het stemlokaal zit. We beginnen ’s morgens om 07.00 uur. We wisselen af. Een groep van 07.00 tot 14.00 en ’s middags een groep van 14.00 tot 21.00 uur. Ik bel om te vragen wat de voorkeur is en zo komen we er altijd uit met elkaar.” ,,Alle stembureauleden komen wel om te tellen, aangevuld met mensen van de ambtelijke organisatie. In totaal tien mensen. We sorteren eerst op partij en vervolgens op persoon. Het moet allemaal kloppen. Het kan wel eens zijn dat er één stem verschil is, dit kan soms snel opgelost zijn als bijvoorbeeld twee papieren in elkaar zijn gegaan.” Als dit klaar is gaat Marga met het proces verbaal en sleutel van de stembus naar het gemeentehuis. ,,Daar wordt gecontroleerd wat in de papieren staat.” “In het proces verbaal staat wie er in het stembureau heeft gezeten en welke tijd, of er onregelmatigheden of bijzonderheden zijn geweest en hoeveel stemmen er zijn uitgebracht per partij en per persoon en ook het aantal volmachten en de blanco stemmen. “ Als voorbeeld van een bijzonderheid noemt Marga een opmerking van iemand die ontevreden is over de indeling van het stemlokaal omdat er te weinig privacy zou zijn. Dit wordt dan op het proces verbaal genoteerd. Als het noodzakelijk is, is er hulp vanuit de gemeente. “Je kunt de hele dag het gemeentehuis bellen. Soms komt de burgemeester of de gemeentesecretaris langs.” Op de dag zelf praat Marga met de mede stembureauleden, maar maakt ze ook een praatje met de mensen die hun stem komen uitbrengen. ,,Ze vragen bijvoorbeeld hoe de opkomst is en wat mijn verwachting is.” Ze komt zowel leuke als minder leuke dingen tegen. ,,Ik zag eens dat iemand die kwam stemmen jarig was en feliciteer hem en even later komt hij terug met drie gebakjes. Maar je maakt soms ook boze reacties mee. Iemand wilde voor een ander stemmen, maar moest dan ook zelf de stem uitbrengen. Diegene verscheurde toen het stembiljet, dat is dan wel verdrietig.” ,,In De Westeres is altijd bedrijvigheid. Je krijgt wel koffie en thee maar daar kom je (soms) niet eens aan toe, dan staat er alweer iemand.” Aan het eind van de dag als alles geweest is kijkt ze of er nog wat te doen is op het gemeentehuis. ,,Anders ga ik naar huis en kijk ik zeker ook nog wel een paar uur televisie naar de uitslag." Cindy Houwen Foto Cindy Houwen

Auteur

Albert-Jan Garama