Kredietunie Noord-Drenthe: andere financieringsmogelijkheden

Assen

De Kredietunie Noord-Drenthe gaat 13 maart van start. Vanuit de kredietunie worden onder andere leningen aan startende ondernemers verstrekt, maar ook bestaande ondernemers kunnen een aanvraag doen.

ASSEN – ,,We willen laten zien dat er andere financieringsmogelijkheden zijn als er bijvoorbeeld geen krediet gekregen kan worden bij de bank. Wij zijn er zowel voor gevestigde ondernemers die willen uitbreiden of geld voor extra voorraad in de winkel bij startende ondernemers”, vertellen bestuursleden Stephan Hulst en Marcel Doornbos. ,,We doen op deze manier iets maatschappelijks en investeren in de maatschappij.” Als een onderneming zich aanmeldt dan zijn er verschillende stappen voordat het krediet verleend wordt. ,,Eén van de bestuursleden voert een intakegesprek. Als we alles hebben, zoals het ondernemingsplan en financieringsplan en het oordeel is positief dan gaat het naar onze kredietcommissie. Dit zijn drie buitenstaanders die de onderneming zelf toetsen. Als alles getoetst is geven zij advies aan het bestuur. Wij nemen dan het besluit over al dan niet financieren.” ,,Het geld wat uitgeleend wordt komt van ondernemers en wordt weer uitgeleend aan andere ondernemers.” De Kredietunie Noord-Drenthe werkt hiervoor samen met Univé en regionale en lokale overheden. ,Er wordt ook altijd een coach aangewezen. Als gever kun je dus ook coach zijn en zo help je tweeledig.” De Kredietunie Noord-Drenthe is nog op zoek naar goede plannen en mensen die lokaal of regionaal willen financieren. ,,Hoe leuk is het als je een vrachtwagen of iets dergelijks hebt gefinancierd en je ziet die rijden. Bij aanmelding als lid is de minimale instap euro 5000. Die beheren wij en vergoeden we ook tegen een mooi rendement. Als lid betaal je lidmaatschap en doe je mee met het netwerk. Zo help je elkaar ook weer.” De bestuursleden van de unie doen dit vrijwillig. Naast penningmeester Marcel en secretaris Stephan zijn dit voorzitter Harry van de Pol, vice voorzitter Frits Heukers en bestuurslid Ronald Obbes. ,,Wij zijn aangesloten bij de SKN, de Samenwerkende Kredietunies Nederland.” Voor het lidmaatschap was de Kredietunie Drenthe aspirant-lid en moest aan een aantal kwaliteitscriteria voldaan worden, waaronder twee personen die een toezichthoudende functie hebben. Dit zijn Frits Migchelbrink en Hans van der Laan, oud burgemeester van Noordenveld. Voor de kick off van de Kredietunie Drenthe 13 maart van 17.00 tot 19.00 uur zijn onder andere VVD tweede kamerlid Erik Ziengs, Vice voorzitter van D66 Wouter Koolmees, PvdA kandidaat kamerlid en tevens ondernemer Martijn de Kort en CDA tweede kamerlid Agnus Mulder vastgelegd. Laatstgenoemde nam het initiatief voor de nieuwe ‘Wet op Kredietunies.’ Ook MKB Nederland is aanwezig. Gespreksleider is het boegbeeld van samenwerkende kredietunies Nederland Jan Kamminga (oud-voorzitter VVD, MKB Nederland en Commissaris van de Koning). Cindy Houwen Eigen foto  

Auteur

Albert-Jan Garama