IKP Oranje: nieuwe aanpak hulp aan vluchtelingen

Assen

Op 6 februari vergaderde het bestuur van het IKP met de kerken over de veranderingen die voortvloeien uit de sluiting van het AZC-Oranje, later dit jaar.

Het IKP (Interkerkelijk Platform)is in 2014 opgericht om een luisterend oor en een kop koffie of thee te bieden aan de vluchtelingen in Oranje. Dat gebeurt elke woensdagmiddag in de kas van Jan Voortman in Oranje, het 'House of Hope' genoemd. Honderden vluchtelingen hebben daar gebruik van gemaakt. Maar de hulp gaat veel verder dan alleen een luisterend oor of een steuntje in de rug voor de vluchtelingen die ineens in een vreemd land terecht kwamen, in een klein huisje in een klein dorp. Er wordt ook veel taalhulp gegeven, er worden in de zgn. vrouwenkamer naai- en breilessen gegeven, mensen worden individueel ook geholpen als ze er eens helemaal niet meer uitkomen, enzovoort. De 50 à 60 vrijwilligers zijn afkomstig uit de plaatselijke kerken. Nu het azc gaat sluiten, rijst de vraag: hoe nu verder? Gaan we de statushouders helpen die her en der in de dorpen in Midden-Drenthe een huis hebben gekregen? Hoe verhoudt zich dat met het werk dat Vluchtelingenwerk doet? Welke rol spelen de Stichting Welzijn, de gemeente Midden-Drenthe, het (kerkelijke) Diaconale Platform, de Vrijwilligersvacaturebank, SamSam, Humanitas? Allemaal vragen waarop nu nog geen antwoord valt te geven. Wat wel duidelijk is geworden is dat de kerken vanuit hun diaconale taak graag hulp willen blijven verlenen. Maar dan hoeft zich dat niet te beperken tot vluchtelingen, ook andere inwoners van onze dorpen lopen weleens met de ziel onder hun arm, hebben behoefte aan een praatje of een bemoedigend woord. Als idee is geopperd een inloop- of praathuis te organiseren, te beginnen in Beilen, daarna ook in Westerbork en Smilde, en mogelijk daarna ook in de kleinere kernen. Zo'n inloophuis moet dan dagelijks open staan voor iedereen. Zó is het IKP ook met het House of Hope begonnen, voor alleen de vluchtelingen; waarom dat niet verbreden voor alle bewoners? Dat vergt goed overleg met alle vrijwilligers, de brede kerkelijke achterban, maar zeker ook met Welzijn, SamSam, Vluchtelingenwerk en de gemeente Midden-Drenthe. Dat overleg is inmiddels gestart.

Auteur

Albert-Jan Garama