Vervanging Jacques Tichelaar

Assen

Met het vertrek van de commissaris van de Koning Jacques Tichelaar per 1 maart is de vervangingsregeling in werking getreden.

Gedeputeerde Henk Brink is de eerste loco-commissaris. In verband met zijn afwezigheid tot 7 maart vervult de tweede loco-commissaris gedeputeerde Cees Bijl tot die tijd deze rol. In de GS-vergadering van 7 maart worden afspraken gemaakt over het vervolg.

Auteur

Albert-Jan Garama