ZOA start met collecteweek

Assen

Wereldwijd zijn er momenteel ruim 65 miljoen vluchtelingen. Een recordaantal en het worden er steeds meer. In de week van 20 tot en met 25 maart gaan daarom 17.000 vrijwilligers in het land collecteren voor ZOA.

Met het thema ‘Vrede is niet te koop, een deken wel’, vraagt zij aandacht voor mensen op de vlucht. Ook in Assen wordt gecollecteerd. Bely Versteeg is als organisator nauw betrokken: ‘Ieder mens wil in vrede leven. Als geweld te lang duurt, vergeten mensen hoe vrede voelt. ZOA zorgt dat mensen in crisisgebieden niet vergeten worden. Met de opbrengst van de collecteweek kan ZOA mensen op de vlucht op een concrete manier helpen. Bijvoorbeeld met tenten, voedselpakketten of warme dekens.’ Wilt u ook meehelpen? Meld u dan aan voor de collecte bij Bely Versteeg via 0592 - 409836. Meer informatie op zoa.nl.

Auteur

Albert-Jan Garama