Noorderbegraafplaats zoekt beeldmateriaal

ASSEN

De Stichting Noorderbegraafplaats Assen beijvert zich om de Noorderbegraafplaats in Assen in zijn huidige vorm te behouden en zoveel als mogelijk historisch verantwoord te conserveren. Het liefst aan de hand van historisch materiaal. Daarom zoekt de stichting fotomateriaal van voor 1980. Diegene die materiaal heeft hoeft dit niet af te geven, het wordt alleen gescand en digitaal opgeslagen. Dit scannen kan desnoods thuis worden gedaan. Info Sunnotel via 0592-868889.


Auteur

Redacteur