Zoektocht naar nieuwe burgemeester voor Midden-Drenthe gaat verder

Assen

Er zijn 32 nieuwe belangstellenden die hebben gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe. Eén kandidaat heeft zich teruggetrokken. Het totaal komt hiermee op 57 sollicitanten, 45 mannen en 12 vrouwen. De vacature was vanwege een tekort aan kwalitatief hoogwaardige sollicitanten nog een keer opengesteld.

Midden-Drenthe zoekt een nieuwe burgemeester vanwege het vertrek van burgemeester Jan Broertjes per 7 januari 2015. De heer Ton Baas heeft de afgelopen periode als waarnemend burgemeester gefungeerd. De reactietermijn sloot afgelopen vrijdag, 9 februari. In leeftijd variëren de 57 sollicitanten van 22 tot 65 jaar. Vijftien zijn lid van de VVD, negen van het CDA, acht van de PvdA, zeven van D66, vijf van een lokale partij, vier van GroenLinks en vier van de ChristenUnie. Vijf sollicitanten zijn geen lid van een politieke partij of hebben dat niet aangegeven. Eenenveertig sollicitanten komen uit het openbaar bestuur, zeven uit het bedrijfsleven, vijf uit een ambtelijke organisatie en vier uit een non-profit organisatie. Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar voert binnenkort gesprekken met een aantal van de nieuwe kandidaten. Daarna overlegt hij met de vertrouwenscommissie, die vanuit de gemeenteraad van Midden-Drenthe is samengesteld. Deze commissie draagt op basis van de eerder vastgestelde profielschets en te voeren gesprekken minimaal twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Als de raad in de vergadering van 30 maart 2017 de voordracht overneemt, wordt de naam van de voorkeurskandidaat openbaar gemaakt. Op 31 maart 2017 gaat de voordracht samen met het advies van de Commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarna de Kroon tot benoeming zal overgaan.

Auteur

Albert-Jan Garama