Symposium over de bewakers van Westerbork

Assen

Het symposium Schakels in een systeem is op 17 februari. De bewakers van Westerbork plaats bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Over bewakers van kampen als Westerbork wordt al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog stevig gedebatteerd. Schuldig of onschuldig? Dader of omstander? Wel of geen kennis van de vernietiging in het Oosten? Onmenselijke beulen of gewone mensen? Deze vragen staan centraal op het symposium. Op basis van nieuw onderzoek van historicus dr. Frank van Riet maakte het Herinneringscentrum Kamp Westerbork de tentoonstelling De bewakers van Westerbork. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd kamp Westerbork bewaakt door Duitse en Nederlandse SS’ers, Marechaussee, Nederlandse politiemensen en Joodse gevangenen. De deportatietreinen naar het Oosten werden begeleid door de Grüne Polizei. De tentoonstelling en het boek geven inzicht in het systeem waarbinnen deze mensen handelden. Door middel van discussie, debat, gesprek en lezingen wordt geprobeerd een antwoord te formuleren op de centrale vraag: Wie waren nu die bewakers van kamp Westerbork? Historici, sociologen, psychologen en betrokkenen als onder andere: dr. Bart van der Boom, dr. Marnix Croes, dr. Guus Meershoek, dr. Frank van Riet, prof. dr. Abram de Swaan, prof.dr. Johannes Houwink ten Cate, dr. Gerrit Breeuwsma, Rinke Smedinga en Ad van Liempt dragen bij aan het programma. Het symposium zal gedeeltelijk in de overkapping van de historische commandantswoning plaatsvinden en wordt gepresenteerd door Margriet Vroomans. Uiterlijk aanmelden voor 15 februari aanmelden voor het symposium Schakels in een systeem. De bewakers van Westerbork via info@kampwesterbork.nl óf 0593 59 26 00. De kosten voor het bijwonen van het symposium bedragen euro 35 (euro 25 voor studenten), inclusief lunch en borrel.

Auteur

Albert-Jan Garama