ISK Dr. Nassau College

ASSEN

Jongeren leren het best als leerlingen zich veilig en vertrouwd voelen. Dat geldt uiteraard voor alle jongeren en dat vraagt een extra inzet van een Internationale Schakelklas (ISK) school. De ISK's verzorgen onderwijs aan jongeren van 11 tot 18 jaar die vanuit het buitenland met ouders/verzorgers naar Nederland zijn gekomen. Zij blijven ongeveer twee jaar op de ISK voordat zij doorgaan naar het reguliere onderwijs. Onlangs gingen de Noord-Nederlands ISK's aan de slag met onderwerpen als traumaverweking, mentoraat en thuisbetrokkenheid.

Onderwijsassistent Rinse Bos was zeer te spreken over de middag: ,,Het was een nuttige middag, waarin veel nieuwe ideeën en informatie werden uitgewisseld in een ontspannen sfeer.”


Auteur

Redacteur