Audicien Specsavers Assen vraagt aandacht voor oorsuizen

Assen

Tot 10 februari 2017, tijdens de Week van het Oorsuizen, vraagt Specsavers Assen extra aandacht voor tinnitus. In Nederland lijden ongeveer 1 miljoen mensen aan oorsuizingen (tinnitus).

Zij hebben vrijwel de gehele dag last van een constante piep, een ruis of horen een ander geluid dat er feitelijk helemaal niet is. Wat veel van hen zich niet realiseren, is dat de kans groot is dat zij ook nog eens een latent probleem met hun gehoor hebben. Terwijl ze wel alle signalen daarvan afgeven: in vergelijking met mensen zonder tinnitus vragen ze vaak wat zeg je, staat hun TV relatief hard en zijn conversaties in grote groepen lastig te volgen. Dit blijkt uit de eerste uitkomsten van het Grote SeniOren Onderzoek 2017, gehouden onder 55-plussers, die audicienketen Specsavers vandaag presenteert. Opvallend is dat uit het onderzoek verder blijkt dat een kwart van de 55-plussers in Nederland, die niet op de hoogte is van het feit dat zij feitelijk slechthorend zijn, zegt last te hebben van langdurig oorsuizen. Voor de groep die niet aan gehoorverlies lijdt, is dat de helft, 12%. “Dat is een significant verschil dat het latente gehoorprobleem bij 55-plussers blootlegt”, zo stelt audicien Paul van der Klei. “Het onderzoek bevestigt dat tinnitus vaak in combinatie met slechthorendheid optreedt. Mensen met oorsuizingen denken juist vaak dat ze niet slechthorend zijn vanwege de ongewenste geluiden die zij dagelijks ervaren. Het tegendeel blijkt relatief vaak voor te komen. We raden 55-plussers uit Assen die last hebben van tinnitus dus sterk aan om hun gehoor zo snel mogelijk te laten testen om te zien of er ook sprake is van gehoorverlies.” Extra aandacht in de Week van het Oorsuizen De speciale aandacht deze week voor tinnitus is niet overbodig, aldus Specsavers Assen. Zo weet bijna 50% van de ondervraagde 55-plussers wel dat harde geluiden tinnitus kunnen veroorzaken, maar weet minder dan 5% dat alcohol of roken ook oorsuizingen tot gevolg kunnen hebben en is slechts 11% op de hoogte dat (bepaalde) medicatie tot tinnitus kan leiden. Ook denkt bijna 55% niet dat oorsuizen op zijn beurt een symptoom kan zijn van bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Van de ondervraagden menen zes van de tien dat er nu te weinig aandacht en voorlichting is over de aandoening en dat die van de huisarts, ziekenhuis of overheid zou moeten komen. “Maar ook wij willen daarbij helpen. Wij krijgen in onze winkel heel veel 55-plussers over de vloer voor oog- en hooronderzoeken. Dat is dus een uitgelezen kans het er met hen over te hebben”, zo besluit Paul van der Klei.

Auteur

Albert-Jan Garama