COLUMN Foekje Dijk 'Wetenschap'

Assen

Wetenschap

ASSEN - Nee, stil maar. Dit wordt zeker weten geen verhandeling over een gedegen wetenschappelijk onderzoek, waar bewijs op bewijs gestapeld is. Het woord schoot me te binnen bij het lezen van een artikel over geloofszaken. We zitten tenslotte nog steeds in de maand van de spiritualiteit, dan kan dat al snel gebeuren. En ja, ik weet het. De termen ‘geloof’ en ‘wetenschap’ staan volgens algemeen geldende definities haaks op elkaar. Toch wordt binnen geloofsgemeenschappen vaak ruimhartig omgegaan met juist deze beide bewoordingen. En ik moet eerlijk toegeven, dat ik zelf ook dikwijls beide grootheden aan elkaar koppel. Om niet te zeggen: in iedere viering komt dat wel eens aan de orde. Met name aan het einde van de dienst, wanneer de zegenbede – na het doven van de kaars - ingeleid wordt met de woorden: ‘… in de wetenschap, dat we kinderen van het (ondoofbare) Licht zijn …. ‘ Hoezo wetenschap? Weten is toch iets voor waar houden of zeker weten? Bij geloof is precies het tegenovergestelde het geval. Daar is er sprake van een aanname van iets, waarvan het bestaan niet bewezen kan worden. Zoals wanneer mensen zeggen: ‘Ik geloof dat het gaat regenen’, terwijl dit in het geheel niet zeker is. Of, met name in deze tijd waarin velen te kampen hebben met een hardnekkige griep, bij zich niet fit voelen, geloven dat men die griep gaat krijgen. Het is twijfelachtig of dit daadwerkelijk ook het geval zal zijn. En toch … De beide woorden ‘geloof’ en ‘wetenschap’ liggen vermoedelijk dichterbij bij elkaar dan je zo op het eerste gezicht zou zeggen. Immers, bij een woord als geloof hoort onlosmakelijk het woord twijfel. Bij wetenschap is het niet veel anders. Want wat is wetenschap eigenlijk meer dan georganiseerde twijfel? Foekje Dijk, Vrijzinnig Assen.

Auteur

Albert-Jan Garama