Lezing De Hondsrug

ASSEN

Geoloog Drs. Enno Bregman van de Provincie Drenthe geeft 14 februari een lezing in de Open Hof te Assen over de ontstaansgeschiedenis van de Hondsrug.

De Hondsrug in Drenthe is Europees GEOPARK geworden. Maar waarom eigenlijk? Om het predikaat Geopark te krijgen, moet in elk geval de geologie van bijzondere betekenis zijn. Dat staat dan ook centraal in de lezing. In gegaan wordt op de achtergronden van wetenschappelijke kennis en hoe in de loop van de laatste eeuw de inzichten veranderd zijn. Ook de afgelopen paar jaar is naar het ontstaan van de Hondsrug, met moderne technieken, onderzoek gedaan.

Maar niet alles is ontdekt. En daarom kwam ook de vraag naar voren hoe het nou toch eigenlijk zat met de ijsstroom die zo’n 150.000 jaar geleden de Hondsrug gevormd heeft? Om daar een antwoord op de geven moest letterlijk over de grens heen gekeken worden. En daarbij werd meer en meer duidelijk dat smeltwater op een wel heel bijzondere manier afgevoerd werd naar de omgeving van Münster in Duitsland. En er blijkt zelfs een verband te bestaan met het dal van de Rijn. Wie daarvan meer wil weten is van harte uitgenodigd!

De lezing is van Drents Prehistorische Vereniging en is gratis toegankelijk voor leden en niet-leden. Nadere inlichtingen bij Marian Hulscher, 050-5346826 of middels redactie@dpv.nu


Auteur

Redacteur