Drenthe College start Drents Practoraat voor moderne zorg

Assen

Tijdens een feestelijke bijeenkomst vierde Drenthe College op donderdag 2 februari in Assen de officiële start van het Practoraat Zorg & (Sensor)Technologie.

Dit is het eerste practoraat op dit vakgebied in Nederland en beslaat met haar brede samenwerking nagenoeg heel Drenthe. Ook werd tijdens de aftrap Dr. Aad Oosterhof geïnstalleerd als practor. Met zijn achtergrond als wetenschappelijk onderzoeker en zijn fascinatie voor onderwijs en techniek is hij het ideale boegbeeld van dit bijzondere project. Binnen het practoraat werken Drenthe College, Hanzehogeschool Groningen, Provincie Drenthe en Gemeente Assen samen met zorginstellingen en het bedrijfsleven aan een uniek onderzoeks- en opleidingscentrum waar ontwikkeld wordt vanuit de gebruiker. Studenten vanuit mbo en hbo werken, samen met zorginstellingen en bedrijven, aan de ontwikkeling en praktische toepassing van technologische innovaties voor de zorg. Daarnaast komen er speciale onderwijsmodules waarmee zorg- en techniekstudenten, maar ook huidige medewerkers, hun kennis en vaardigheden op het gebied van zorg en technologie kunnen verdiepen. Dit is actueel en belangrijk omdat de zorgsector in Drenthe te maken heeft met een groeiende zorgbehoefte door de toenemende vergrijzing. Daarnaast stijgen de zorgkosten. Ouderen moeten en willen zo lang mogelijk zelfredzaam blijven. Innovatieve technische oplossingen kunnen hierbij helpen. Studenten doen binnen het Practoraat onderzoek naar hoe (sensor)technologie zo optimaal mogelijk ingezet kan worden voor zorgvragers en zorgverleners. Het totale budget voor het project bedraagt ruim twee miljoen euro. Deze fondsen komen vanuit Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) en Gemeente Assen en Provincie Drenthe. Het practoraat is het grootschalige vervolg op de successen van de Innovatiewerkplaats Zorg & (Sensor)Technologie. Vanuit deze brede publiek-private samenwerking zijn in de afgelopen twee jaar al prachtige toepassingen ontstaan zoals het slimme toilet en het 'COPD t-shirt'. Deze producten zijn inmiddels in de testfase en vormen mede de basis voor de zorg van de toekomst én verdere ontwikkelingen binnen het Practoraat.

Auteur

Albert-Jan Garama