Open dagen CS Vincent van Gogh Beilen en Assen

BEILEN/ASSEN

eerlingen van groep 7 en 8 zijn samen met hun ouders welkom op de open dagen van CS Vincent van Gogh.

Op donderdag 2 februari tussen 16.00 uur en 20.30 uur kunnen bezoekers de locatie CSG Beilen binnenlopen om de sfeer te proeven en een goed beeld te krijgen van het onderwijsaanbod. Op zaterdag 4 februari tussen 12.00 en 16.00 uur zijn de deuren van de locaties Salland en Lariks in Assen geopend.

Leerlingen die havo, atheneum of gymnasium willen doen, kunnen terecht op Lariks waar ook tweetalig onderwijs wordt aangeboden. Op Lariks wordt veel aandacht besteed aan internationalisering, waardoor leerlingen kennis maken met andere landen en volken door onder andere internationale projecten, uitwisselingen en werkweken.

Op de ondernemende en sportieve locatie Salland in Assen kunnen leerlingen terecht voor vmbo en de mavo. Voor leerlingen die nog niet zeker weten of ze na groep 8 naar de havo kunnen, is erop Salland de mavo/havoklas. Op Salland wordt gewerkt met het examenprogramma Dienstverlening & Producten

CSG Beilen biedt vmbo (eventueel met lwoo) met de theoretische leerweg en de kader- en beroepsgerichte leerweg, sector Zorg & Welzijn aan. Ook leerlingen die havo of vwo willen doen, kunnen op CSG Beilen terecht. Er kan gekozen worden uit de Sport-talentklas, de Kunst-talentklas of de talentklas Science. Op havo en vwo krijgen leerlingen ook extra Engels om ze voor te bereiden op de vervolgstudie.


Auteur

Redacteur