Autismecafé Assen: autisme en zintuigelijke (over)prikkeling

Assen

Autismecafé in Assen is weer op 26 januari, locatie het Schakelveld, Witterhoofdweg 1a. Het thema is ‘Autisme en zintuiglijke (over)prikkeling.

Over- of ondergevoeligheid voor zintuiglijke prikkels komt vaak voor bij mensen met autisme en kunnen alle zintuigen betreffen en verschillen van persoon tot persoon. Bij overgevoeligheid kunnen de prikkels zoals licht, geluiden en geuren erg sterk binnenkomen. De persoon met autisme heeft vaak niet het vermogen om deze prikkels te filteren. Geluiden van ‘buiten’ kunnen als heel vervelend worden ervaren, zoals het schelle geluid van een sirene. Bij ondergevoeligheid wordt er juist heel weinig gereageerd op deze prikkels. Gespreksleider Hanneke Kappen gaat over dit thema in gesprek met Klaske van der Weide (ervaringsdeskundige). Er is ruime gelegenheid voor bezoekers om vragen te stellen en om persoonlijke ervaringen te delen. Mensen die werkzaam zijn in de hulpverlening of het onderwijs zijn ook van harte welkom. Voor meer informatie www.autismecafe.nl of Margreet Hamming via email assen@autismecafe.nl of telefonisch via 06-33018717.

Auteur

Albert-Jan Garama