Welmoed Vlieger in Oecumenisch Leerhuis

ASSEN

De tweede avond in de serie 'Bronnen van Hoop?! 'van het Oecumenisch Leerhuis is op 2 februari. Deze avond heeft als onderwerp: 'Meister Eckhart over gelatenheid'

Gelatenheid is een kernbegrip in het werk van filosoof/mysticus Meister Eckhart (1260 – 1328). Het begrip drukt bij Eckhart een houding van ontvankelijkheid uit, een innerlijke stilte en rust waarmee we de wereld tegemoet treden. Is zo’n houding nog wel mogelijk in de snel veranderende, gejaagde wereld van nu? In haar lezing zal Welmoed Vlieger dieper ingaan op Eckharts grondgedachte van de Godsgeboorte in de ziel en de voorwaarde voor deze geboorte, de gelatenheid. Zij zal laten zien hoe Eckharts gedachtegoed van bijzondere (praktische) waarde en betekenis kan zijn voor de moderne mens en tijd. Welmoed Vlieger uit Amsterdam is de inleider. Zij is filosofe en freelance docent, spreker en publicist.

Om 19.45 uur in de Opstandingskerk, Wilgenbeemd 2, Assen. Entree euro 6 p.p. Het volledige programma staat op www.pkn-assen.nl.


Auteur

Redacteur