Inspiratiebeurs Dorpskerk Gieten

Gieten

In Dorpskerk van Gieten is 1 februari een inspiratiebeurs vanuit de Protestantse Kerk. Zoals ieder jaar, tijdens de 40-dagentijd en de Adventstijd, worden er in veel protestantse kerken voor elke dienst een liturgische schikking gemaakt.

Middels een inspiratiebeurs willen we een ieder die van bloemschikken houdt ideeën aanreiken voor huis, kantoor en met name kerk. Op de inspiratiebeurs van 1 februari kunt u de verschillende schikkingen voor de 40-dagentijd, Goede week en Pasen bekijken, alternatieven zien en in gesprek gaan met de maaksters ervan. Ook kunt u de kindernevendienstprojecten van Bonnefooi en Kind op Zondag inzien. De brochure ‘Sta in je kracht: Symbolisch bloemschikken voor de zondagen in de 40-dagentijd, de Goede week en Pasen 2017’ is tijdens deze beurs verkrijgbaar. Entree euro 2. Dorpskerk, Brink 8 Gieten van 19.00 tot 20.30 uur.

Auteur

Albert-Jan Garama