Sponsorloop Salland voor Fietsen voor een Huis

Assen

Vandaag -vrijdag 20 januari- om 13.15 uur is bij de Baggelhuizerplas de start van de sponsorloop voor leerlingen van locatie Salland die geld bij elkaar willen brengen voor het project Fietsen voor een Huis van de Wereldfoundation.

CS Vincent van Gogh doet al voor de vierde keer mee aan de actie Fietsen voor een Huis en heeft in die periode al ruim € 250.000 bij elkaar gebracht. Door het bij elkaar brengen van sponsorgeld, leveren leerlingen een bijdrage aan de bouw van huizen in Bangladesh. Mensen daar leven vaak in erbarmelijke omstandigheden en de Wereldfoundation verstrekt microkredieten waarmee goede woonruimte gebouwd kan worden. Leerlingen die veel sponsorgeld binnen halen, mogen mee op reis naar Bangladesh om te zien wat er met het geld gebeurt. Om sponsorgeld te verdienen lopen de leerlingen niet alleen rond de Baggelhuizerplas, maar gaan ze in de zomer ook naar Frankrijk alwaar ze veelal fietsend de Galibier beklimmen. Leerlingen die dan liever te voet de berg opgaan, kunnen ook daarvoor kiezen. Door leerlingen actief mee te laten doen aan projecten voor goede doelen, leren ze zich in te zetten voor de medemens. De leerlingen worden zich hierdoor sterk bewust van hun omgeving en hun rol daarin. Dit sluit aan bij de missie van de school: leren leren, leren leven!

Auteur

Albert-Jan Garama