Jeugdwerk Bovensmilde en Bovensmilde online gaan samenwerken

Assen

Jeugdwerk Bovensmilde en Bovensmilde Online nemen het voortouw in het oprichten van de eerste samenwerkingsorganisatie in Bovensmilde; doel is de bevordering van de samenwerking tussen diverse organisaties, inwoners en bedrijven van Bovensmilde.

In de loop van een paar jaar heeft Jeugdwerk Bovensmilde zich naast het jeugdwerk en de organisatie van activiteiten voor de jeugd; ook bezig gehouden met het organiseren van dorpsactiviteiten in Bovensmilde. Dit kwam voort uit de deelname aan de werkgroep Bovensmilde en het daaruit voortvloeiende Plan van Aanpak (PvA). De belangrijkste conclusie was: samenwerken door DOEN, (Bersama) Samenwerking resulteert in nieuwe activiteiten De deelname aan de werkgroep en de conclusie van het PvA heeft gemaakt dat er verschillende nieuwe activiteiten zijn georganiseerd: “de Kinderwampex 2015” “de Hel van Bovensmilde 2015” de “Danssalon Bovensmilde” “Badeendjesrace” als nieuwe dorpsactiviteiten. De samenwerking met oa IJsvereniging Voorwaarts en Molo Oekoe heeft geresulteerd in de tweede editie van “de Kinderwampex“ en “de Hel van Bovensmilde” in 2016. Voor 2017 zijn er reeds plannen om met Sportvereniging WIK, IJsvereniging Voorwaarts en BSVV een brede Beweegdag te organiseren. Wij zijn Bovensmilde De samenwerkingsorganisatie zal onder de naam “Wij zijn Bovensmilde” worden opgestart. Iedereen is vrij om zich aan te melden; als inwoner, vereniging / organisaties of bedrijf. “Wij zijn Bovensmilde” is van én voor heel Bovensmilde. Zonder verplichtingen maar met slechts 1 voorwaarde: Aanmelden als organisatie / vereniging Als je je als organisatie aanmeldt zeg je met die aanmelding dat jouw organisatie het initiatief steunt en bereid is om minimaal 1 keer per jaar met een andere organisatie een dorpsactiviteit te (helpen) organiseren / faciliteren. Er is geen verdere verplichting. Aanmelden als persoon Als je je individueel aanmeldt zeg je met die aanmelding dat je het initiatief steunt en weet dat je wordt opgenomen in de “Vrijwilligers databank” van Bovensmilde. In deze databank zitten vrijwilligers die projectmatig hun speciale kwaliteiten en kennis inzetten bij een activiteit. Je wordt vanzelf ergens voor gevraagd en kan zelf bepalen of je kan én wil helpen. Aanmelden als bedrijf Als je je aanmeldt als bedrijf, zegt je daarmee het initiatief te steunen en eens per jaar een bedrag te doneren waarvan dorpsactiviteiten worden georganiseerd. In ruil daarvoor wordt bij ELKE activiteit die vanuit de samenwerkingsorganisatie wordt georganiseerd reclame uiting van jouw bedrijf opgehangen / aangeplakt. De hoogte van het bedrag mag je zelf weten. Concept De kracht van dit concept is dat er geen verplichtingen zijn; zoals het bijwonen van ledenvergaderingen, verplichte aanwezigheid bij activiteiten etc of plaatsnemen in een bestuur. Het is vrijblijvend en laagdrempelig en je zit nergens aan vast. Je mag meedoen wanneer jij dat wilt of tijd voor hebt. Het is zoals gezegd een concept. Dat betekent dat nog niets vaststaat en dat vanuit het samenwerken dit concept meer vorm gaat krijgen. De basis is altijd dat samenwerking in én voor Bovensmilde de intentie is. Het bestuur van Sportvereniging WIK, IJsvereniging Voorwaarts, Koffertje Kunst en 15 vrijwilligers hebben al toegezegd dit concept te steunen en hebben zich aangemeld bij Wij zijn Bovensmilde. Voor meer informatie en aanmeldingen: wijzijnbovensmilde@gmail.com.

Auteur

Albert-Jan Garama