IJsvereniging Ekehaar bestaat 100 jaar

Assen

svereniging ‘De Eendracht’ uit Ekehaar bestaat dit jaar honderd jaar. Samen met sportvereniging ‘De Broekstreek dat 70 jaar bestaat en VVV De Broekstreek dat 65 jaar geleden is opgericht worden 17, 18 en 19 februari de ‘Winterspelen’ gehouden.

EKEHAAR – ,,We doen dit met drie verenigingen. Op deze manier willen we iets terug doen voor leden en donateurs”, zegt voorzitter van ‘De Eendracht’ Johan Vreugdenhil. ,,Wij organiseren diverse activiteiten dat weekend, gericht op onze leden oud leden. Er kan bijvoorbeeld op de kunstijsbaan geschaatst worden, ’s avond zijn er activiteiten en muziek. Het idee is een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.” Voor vrijdag staat onder meer een clinic van Frank Vreugdenhil op het programma voor de kinderen van basisschool De Flint en een apres- skate party voor alle kinderen uit de Broekstreek en later op de avond voor alle Broekstrekers. Tussendoor verricht burgemeester Eric van Oosterhout de opening van het jubileumweekend en is er een petje op- petje af quiz. Zaterdag zijn er de Broekstreker winterspelen en kan geschaatst worden. ’s Avonds is er in café Popken een lezing van Ard Schenk. Over hem draait ook alle drie dagen een documentaire. De dag wordt afgesloten met een feestavond met muziek van Flex. Zondag is een clinic van de curlingvereniging en een stamppotbuffet voor alle Broekstrekers. In het dorpshuis is een historisch overzicht van ijsvereniging ‘De Eendracht’, opgericht op 20 maart 1917, te zien. ,,De notulen en het oprichtingsschrift is er grotendeels nog. Er zijn voornamelijk jaarverslagen bewaard gebleven. Eerst was er een baan op een natuurlijk veengat en later is dichterbij de dorpskern zelf een ijsbaan gecreëerd. Het gaat over het reilen en zeilen van de ijsvereniging en activiteiten die zijn georganiseerd.” Johan herinnert zich ’s avonds ijshockeywedstrijdjes. ,,Dan ga je rondbellen om mensen op de been krijgt. Iedereen komt wel. De ijsbaan wordt voornamelijk gebruikt door de kinderen, maar ook wel door ouderen.” Johan is tevens voorzitter van de jubileumcommissie. ,,Ik ben nu vijf jaar bestuurslid waarvan de laatste twee jaar voorzitter. Ik behandel de lopende zaken zoals onderhoud van de baan, houden van de jaarvergadering. Daarnaast sport en spel houden in het weekend als er ijs is en als het nodig is de baan sneeuwvrij maken en vrijwilligers regelen. Deze week is er (mogelijk) ook natuurijs. Dat is natuurlijk mooi naar het jubileum toe.” In zulke gevallen zijn er de bestuur, vaste vrijwilligers, maar ook de ouders van de kinderen die wat willen doen. Zelf werd Johan gevraagd bestuurslid te worden. ,,Je woont in het dorp dan wordt je ervoor gevraagd en ik heb zelf ook geschaatst en daarin vrij fanatiek geweest. Als je enthousiast bent en iets voor de gemeenschap wil en kan betekenen, dan is een bestuursfunctie moeite waard.” Cindy Houwen Foto Pieter Gils, op de achtergrond de oude ijshut is een deel van een barak uit kamp Westerbork.

Auteur

Albert-Jan Garama