De Reformatie gedenken en vieren

Assen

Pastoor Tolboom houdt  woensdag 25 januari  om 20.00 in het Parochiehuis in Assen een lezing over Kerkvader Augustinus. Zijn gedachtegoed heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens de Reformatie.

Maar wie was die Augustinus eigenlijk? Was hij een dorre huiskamergeleerde? Of was hij ook predikant en herder? Augustinus was bisschop, maar wat waren eigenlijk zijn banden met de bisschop van Rome?

Auteur

Cindy Houwen