Donatie voor Arboretum Assen

Assen

  Namens de Ledenraad van Rabobank Assen en Noord Drenthe heeftIrene Wildenbeest een cheque overhandigd aan de voorzitter van het Arboretum Assen: Michel Berends.

Deze bijdrage is meer dan welkom en wordt besteed aan de aanschaf van een solide kruiwagen. Deze kruiwagenis beschikbaar voor het vrijwilligersteam van het Arboretum. Rabobank toonde zich eerder een partner van het Arboretum Assen met een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling van het Arboretum. Voor meer informatie: www.arboretum-assen.nl

Auteur

Cindy Houwen