Cursus molengids

Assen

K&C Drenthe en het Gilde van Vrijwillige Molenaars gaan molengidsen opleiden, die de molenaars kunnen ondersteunen door bezoekers rond te leiden.

Wilt u meehelpen om de kennis over molens te verspreiden? Hand-en-spandiensten verrichten samen met de molenaar? Rondleidingen verzorgen voor molenbezoekers van jong tot oud? Behulpzaam zijn bij het organiseren van molenactiviteiten? Dan is de opleiding tot vrijwillig molengids misschien iets. K&C Drenthe en het Gilde van Vrijwillige Molenaars in Drenthe starten met deze opleiding in maart 2017. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal de cursus in molen Hazewind in Gieten of molen Woldzigt te Roderwolde gegeven worden. De deelnemers zullen na afloop van de opleiding een certificaat ontvangen waarmee zij als molengids kunnen worden ingezet op verschillende molens. Inhoud cursus De cursus bestaat uit 5 dinsdagavonden (7 tot en met 28 maart) en 1 terugkomavond 2 mei; onderwerpen als geschiedenis, werking en omgeving van de molen maar ook klantvriendelijkheid, veiligheid en rondleiden komen aan de orde in zowel theorie als praktijk. Voor deze cursus is de eigen bijdrage  20 euro. Neem voor meer informatie contact op met: Nico van den Broek: nam-vdn-broek@hetnet.nl; tel 0592-399639

Auteur

Cindy Houwen