Aantal deelnemers stadspanel verdubbeld

Assen

Het digitale stadspanel van de gemeente telt sinds het begin van dit jaar ruim 2000 deelnemers. Daarmee is het aantal deelnemers verdubbeld.

De gemeente stuurt sinds vorig jaar zo’n vier tot vijf keer per jaar een korte vragenlijst aan het stadspanel. De vragen gaan over uiteenlopende onderwerpen. Zo heeft het stadspanel vorig jaar vragen beantwoord over de veranderingen op het gebied van zorg en welzijn, cultuur en mobiliteit. De uitkomsten van de onderzoeken gebruikt de gemeente als input voor beleid. Eind 2016 hebben veel Assenaren een enquête ingevuld voor het nieuwe onderzoek naar de leefbaarheid in Assen. Hierbij konden zij ook aangeven deel te willen nemen aan het stadspanel. Ruim 1000 Assenaren hebben zich aangemeld. Begin februari kunnen zij de eerste vragenlijst tegemoet zien. Deze gaat over de nieuwe manier van afval inzamelen in Assen.

Auteur

Cindy Houwen