Veiling inboedel PopUp Mooi Verhaal

Assen

 De PopUpwinkel Mooi Verhaal in het Forum van Assen sluit 7 januari zijn deuren. Een groot deel van de inventaris wordt geveild.

Na acht weken komt er een eind aan het project van stadspredikant Bert Altena. Hij is tevreden over het resultaat: "We hebben veel belangstelling gehad en positieve reacties van het publiek. De deelnemende organisaties zijn tevreden over de verkoop van hun producten. We kunnen terugkijken op een geslaagd project. Met name de dag van de mensenrechten, 10 december, was een hoogtepunt. Toen werden er de hele dag brieven geschreven voor gewetensgevangenen. 's Middags was er een druk bezocht feestje voor de broers Isaacs die dankzij de steun van vele Assenaren eindelijk hun verblijfsvergunning hebben gekregen". Op de dag van de afsluiting worden meer dan veertig items uit de winkel geveild. Veilingmeester is Edwin Vierkant. De opbrengst komt ten goede aan het project. Altena verwacht ook volgend jaar weer een tijdelijke winkel te openen: "We merken dat er behoefte is aan dit soort activiteiten. Er is nog steeds een grote leegstand van winkels, dus is het belangrijk om de levendigheid in het centrum terug te krijgen. Als we daar als kerk een bijdrage aan kunnen leveren, doen we het graag". De veiling begint om 14 uur. Vooraf kan het publiek de te veilen objecten bekijken. In het Forum wordt verder gratis chocolademelk geschonken en is er voor iedereen een nieuwjaarstraktatie.

Auteur

Cindy Houwen