Fietsersbond: obstakels uit de weg

Assen

Het Fietsersbond Meldpunt roept fietsers op obstakels zoals boomwortels en losliggende stoeptegels te melden. De Fietsersbond afdeling Assen vraagt de steun van fietsers in Assen voor het verzamelen en melden.

ASSEN – ,,De aanleiding is hiervoor is de landelijke actie van het Meldpunt”, vertelt Henriette Jalink van Fietsersbond Assen. ,,We weten dat er altijd van die kleine dingen zijn waar fietsers problemen mee hebben. De actie leek ons een mooie aanleiding om dit weer onder de aandacht te brengen, dat mensen bewuster kijken: wat zie ik onderweg. Je kunt allerlei obstakels tegenkomen. Bij ouderen wil dit nog wel eens tot eenzijdige ongelukken lijden. Registratie van deze ongelukken is er niet, maar een gebroken heup heb je maar zo. Denk bij obstakels aan die dingen waar je aan gewend bent, rekening mee houdt, maar op een onbewaakt ogenblik net niet.” Henriette vermoedt dat er wel wat obstakels zijn. ,,We zijn met een klein groepje, we kunnen niet alles. Daar hebben we de hulp van de mensen voor nodig. Het aantal obstakels zal misschien wel meevallen, maar het is belangrijk, dat er wat gedaan wordt aan diegenen, die er zijn. Obstakels doorgeven kan altijd, de site is altijd beschikbaar. Je krijgt tevens een melding als het opgelost is. Vind jij dat het nog niet opgelost is, dan kun je dat ook melden.” Als voorbeeld noemt Henriette de rood/witte paaltjes, die er staan om autoverkeer op dat punt te voorkomen. ,,Soms is het helder waarom ze er staan, maar er moet een duidelijke markering zijn voor die paal. Je botst er zomaar tegenaan, zeker als je met een groep fietst. De gemeente is er ook mee bezig om de markeringen in orde te gaan maken. Dat zal wel goed komen. Je kunt het ook doorgeven als je denkt dat het paaltje niet nodig is.” ,,En dan zijn er mogelijk nog boomwortels, losliggende stoeptegels, bladeren, hobbels, gaten, glad wegdek, onlogische wegversmallingen. De meldingen via het Meldpunt komen direct bij de gemeente terecht en ik krijg er, als lid van de plaatselijke Fietsersbondwerkgroep, ook een melding van. Ik volg de meldingen en overleg zo nodig met de gemeente hierover.” De afdeling Assen van de Fietsersbond bestaat uit vijf mensen. De groep houdt zich met verschillende dingen bezig. ,,We volgen het hele gebeuren rond de Florijnas. We hebben vanaf het begin meegedaan met alle inspraakmogelijkheden vanuit de fietsers bekeken. Verder houden we ons bezig met het snelfietspad Assen – Groningen en we houden het Meldpunt in de gaten. Maar waar we vooral mee bezig zijn is de infrastructuur in Assen voor de fiets, om daar kritisch naar te kijken, kijken wat er verbetert kan worden. Destijds waren er in de fietsnota 2005 hoofdfietsroutes aangegeven die nog wat verbetering konden gebruiken, die zijn nu afgeschaft. Je kunt daarbij denken aan de fietsroute vanaf Peelo naar het centrum. De Groningerstraat is bijvoorbeeld goed, daar kun je in principe redelijk doorrijden, maar via de Molenstraat een stuk minder.” ,,Verder proberen we de driewielfiets te bevorderen, zodat ouderen langer zelfstandig kunnen bewegen en hun vrijheid behouden.” Kijk voor meer informatie op www.fietsersbond.nl/meldpunt. Cindy Houwen Eigen foto

Auteur

Albert-Jan Garama