Commissaris van de Koning verlengt sollicitatietermijn burgemeestersvacature Midden Drenthe

BEILEN

Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar heeft besloten de burgemeestersprocedure Midden-Drenthe te verlengen.

Na overleg met de Vertrouwenscommissie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal de vacature zo spoedig mogelijk in januari 2017 opnieuw in de Staatscourant worden gepubliceerd. De achtergrond van de verlenging ligt in het feit dat het niet mogelijk is gebleken uit de 27 sollicitanten voldoende voor Midden-Drenthe geschikte kandidaten te halen. De Vertrouwenscommissie moet op zijn minst 6 benoembare kandidaten kunnen spreken, waaruit er dan 2 op de uiteindelijke voordracht kunnen komen. De huidige sollicitaties blijven gehandhaafd. De streefdatum voor de installatie van de nieuwe burgemeester verandert niet, dat blijft rond 1 juli 2017.

Auteur

Cindy Houwen