Digitaal met de overheid

Assen

Een beginnerscursus van de bibliotheken Smilde en Westerbork ‘Werken met de elektronische overheid’ is vorige week afgerond. De bibliotheken in Midden – Drenthe zullen dit met grote regelmaat aan gaan bieden.

BEILEN – ,,Waar het idee voor de cursus vandaan komt is dat de overheid steeds meer digitaal gaat, er steeds meer via internet geregeld wordt”, vertelt Marlijn Eendhuizen van bibliotheek Beilen. ,,Je ziet dat een grote groep mensen zich wel redt met iets opzoeken op de computer maar moeite heeft met het concept elektronische overheid. Daarom is binnen het programma Digisterker de cursus ‘werken met de e-overheid’ ontwikkelt. Deze cursus is een samenwerking tussen de bibliotheek, stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe en de gemeente Midden-Drenthe." ,,De cursus bestaat uit vier dagdelen. Eén dagdeel per week waarbij les wordt gegeven door twee docenten. Zij beginnen met een presentatie en doen dingen voor. Daarna gaan de deelnemers zelf praktisch aan de slag met bijvoorbeeld een DigiD maken en inloggen met de DigiD. Deelnemers gaan ook concreet aan de gang met een aantal sites, zoals Mijn toeslagen en Mijn Overheid, maar ook de sites van de belastingdienst, het UWV (werk.nl), de sociale verzekeringsbank en de site van de gemeente midden Drenthe. Deelnemers zien zo bijvoorbeeld hoe het werkt om een afspraak te maken voor het aanvragen van een paspoort. We kijken ook nog naar de site Regelhulp.” ,,De groep bestaat uit maximaal acht personen. Doordat er kleinere groepen zijn is er veel persoonlijk aandacht. Mensen kunnen gebruik maken van de computers die in de bibliotheek staan. Onze eigen medewerkers worden ook getraind. Deze cursussen gaan in januari van start. Het idee hiervan is: Wie zijn er betere ambassadeurs dan wijzelf.” De cursisten die mee hebben gedaan zijn heel positief. ,,Mensen vinden het leuk, leerzaam. Ze vinden ook de kleinschaligheid en de vele persoonlijke aandacht prettig. Wat ze daarnaast aangeven is dat ze meer zelfvertrouwen hebben gekregen en ook meer inzicht over wat de overheid allemaal over haar burgers weet.” Afgelopen juni vond in Beilen de allereerste cursus plaats. “Toen is wethouder Gert Jan Bent ook aanwezig geweest om de certificaten uit te reiken.” Cindy Houwen Foto: uitreiking Digisterker certificaten. Eigen foto.

Auteur

Albert-Jan Garama