Adopteer een orgelpijp van Van Oeckelen orgel

SMILDE

Al vele jaren wordt er over gesproken. Het prachtige Van Oeckelen orgel in de Koepelkerk te Smilde moet nodig worden gerestaureerd. Het al 175 jaar oude orgel vertoont de laatste jaren steeds meer storingen. Deze storingen leveren nog al eens problemen op voor de organisten. Na een grondige inventarisatie en gesprekken met orgeldeskundigen is het werk gegund aan Adema’s kerkorgelbouw uit Hillegom. Henk Heideveld orgelmakerij uit Beilen neemt de orgelkast onder handen. Orgeldeskundige Theo Jellema is als adviseur aangesteld om het totale restauratie traject te begeleiden.

De restauratiekosten worden geschat op circa euro 90.000. Na aftrek van de bijdrage door het inzetten van vrijwilligers, fondsen, subsidies en zelf gespaarde gelden verwacht het College van Kerkrentmeesters nog een tekort van circa euro 15.000. De inzet is om middels een grote actie ‘Adopteer een orgelpijp’ dit bedrag bij elkaar te krijgen. Half januari 2017 zal gestart worden met de restauratie die drie maanden zal gaan duren. Iedereen die het Van Oeckelen orgel een warm hart toedraagt, kan één of meerdere orgelpijpen te adopteren. Alle informatie over deze actie is te krijgen tijdens de Open Orgeldag op donderdag 29 december van 10.00 uur tot 16.00 uur in de Koepelkerk.


Auteur

Redacteur