Drenthe investeert in bereikbaarheid en veiligheid

Assen

Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe stellen in 2017 ruim 30 miljoen euro beschikbaar voor een veilig en bereikbaar Drenthe.

Hiervan gaat 24 miljoen euro naar de exploitatie van het openbaar bus- en treinvervoer, 5 miljoen gaat naar diverse infrastructurele projecten en 1 miljoen gaat naar projecten in het kader van gedrag en educatie. Gedeputeerde Henk Brink: ‘Met de Drentse gemeenten samen hebben we nieuwe plannen voor een veilig en bereikbaar Drenthe vastgesteld. Naast de exploitatie van het openbaar vervoer, met onder andere het busvervoer en de treinverbinding tussen Emmen en Zwolle, gaat het over projecten waarmee we wegen, fietspaden en kruispunten herinrichten. Deze projecten, die we in 2017 tot uitvoering gaan brengen, zijn concrete maatregelen waar veel mensen baat bij hebben.’ De provincie levert bijvoorbeeld een bijdrage aan gemeentelijke projecten, zoals een fietspad langs de Europaweg Zuid in Assen, de herinrichting van de Havenstraat in Erica, het verbeteren van de fietsenstalling bij de carpoolplaats in Peize en het realiseren van een veilige oversteek in de Legroweg in Eelde ter hoogte van het Terra College en de sportvelden. Verder investeert de provincie onder andere in een rotonde in de N855 bij Dwingeloo en in het verkeersplein in Gieten met korte termijn maatregelen. Op deze laatst genoemde plek hebben verkeersgebruikers suggesties gedaan voor het verbeteren van de doorstroming. Binnenkort maakt de provincie bekend welke maatregelen uitgevoerd gaan worden. Ook zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de pilots met publiek vervoer in Assen, Hoogeveen en Meppel. Verkeerseducatie Naast de investering in de infrastructuur, stelt het college een miljoen euro beschikbaar voor het programma Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid van het Verkeers- en Vervoerberaad Drenthe (het provinciaal overlegorgaan van gemeenten en provincie). Dit wordt aangevuld met 483.000 euro van de Drentse gemeenten. Het programma is er op gericht om met maatregelen die het gedrag beïnvloeden, de verkeersveiligheid in Drenthe te verbeteren.

Auteur

Albert-Jan Garama