Actium blijft investeren in betaalbare en duurzame huurwoningen

Assen

Woningcorporatie Actium en huurdersplatform MEVM tekenden de afgelopen weken de prestatieafspraken voor 2017 met de acht gemeenten in hun werkgebied. Het is de eerste keer dat huurders hierin ook een formele rol hebben.

De prestatieafspraken laten zien dat Actium in 2017 en de jaren daarna miljoenen investeert in betaalbaarheid, duurzaamheid en kwaliteitsverbetering. Op donderdag 15 december ‘overhandigde’ bestuurder Elles Dost van woningcorporatie Actium de prestatieafspraken aan minister Blok van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Betaalbaar wonen Actium streeft er naar het aantal goedkope en betaalbare woningen (met een huurprijs tot € 629,-) te vergroten, zodat het merendeel van de woningen bereikbaar blijven voor de lagere inkomens. Om woningzoekenden te helpen bij het maken van een betaalbare woningkeuze realiseert Actium in 2017 een woonlastencalculator. Hiermee krijgen woningzoekenden inzicht in de te verwachten woonlasten, zoals energiekosten, huurprijs en gemeentelijke heffingen. Duurzaamheid en kwaliteit Actium investeert in 2017 ruim € 8 miljoen in het verduurzamen van woningen, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen en het aanbrengen van extra isolatie. Daarmee is Actium weer een stap dichterbij het doel om haar totale woningvoorraad voor 2020 op gemiddeld energielabel B te krijgen. Deze verbeteringen worden niet doorberekend in de huurprijs, maar leveren huurders wel voordeel op in de maandelijkse energielasten. Daarnaast besteedt Actium volgend jaar ruim € 17 miljoen aan planmatig onderhoud. Ontwikkeling sociale woningvoorraad De komende tien jaar investeert Actium meer dan € 100 miljoen aan nieuwbouw. Actium vernieuwt op grote schaal door verouderde woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Waar de vraag naar woningen groter is dan het aanbod kijkt Actium ook naar uitbreidingsmogelijkheden. De grootste woninguitbreiding vindt plaats in Assen. Hier worden in de komende tien jaar 600 woningen gebouwd. Ook in Meppel zal Actium 100 nieuwbouwwoningen realiseren als uit woningmarktonderzoek blijkt dat dit wenselijk is. De betrokken gemeentes dragen bij door voldoende geschikte en betaalbare bouwlocaties aan te dragen. Aangename samenwerking Elles Dost (directeur-bestuurder Actium): “We maakten altijd al samen afspraken met gemeenten, maar dit jaar doen we het voor het eerst in deze vorm en samenstelling. Ik ben trots dat we met alle partijen tot concrete afspraken zijn gekomen over onze gezamenlijke inzet op het gebied van wonen. Waarbij ik wil benadrukken dat Actium met de genoemde investeringen haar financiële ruimte optimaal benut.” Henk Oostland namens huurdersplatform MEVM: “De betrokkenheid van de huurdersorganisaties bij de prestatieafspraken zorgt er voor dat het huurdersbelang om goed en betaalbaar te wonen een duidelijke plaats heeft ingenomen.” De prestatieafspraken zijn per gemeente uitgewerkt en openbaar toegankelijk. Iedereen die wil lezen wat er in zijn gemeente gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming of nieuwbouw kan terecht op www.actiumwonen.nl/prestatieafspraken.

Auteur

Albert-Jan Garama