Slofstra met nieuw algemeen mannenkoor

Assen

Bernard Slofstra was sinds het voorjaar van 2010 dirigent van het Politie Mannenkoor Noord-Nederland dat per 1 januari 2017 wordt opgeheven. Bernard richt een nieuw algemeen mannenkoor op.

BEILEN – ,,Het Politie Mannenkoor Noord-Nederland is een specifiek koor voor politiemannen. Er komt de laatste tijd geen aanwas meer bij van zingende politiemannen. De gemiddelde leeftijd is zo, dat men het koor niet als een kaars uit willen laten gaan, maar nu stoppen op een punt van een nog goed zingend mannenkoor”, legt hij het opheffen van dit koor uit. Bernard besloot een nieuw algemeen mannenkoor op te richten. ,,De algemene mannenkoren worden schaars. Dat wil zeggen, mannenkoren niet gebonden aan bijvoorbeeld een religieuze achtergrond. Maar ik weet zeker dat er veel mannen zijn die willen zingen. Het mooie is dat niemand een bestuursfunctie hoeft te vervullen. Ik zorg voor alles. Men krijgt een koormap en liederen.” ,,Het wordt een koor dat naast de gezelligheid van het samen zingen ook serieus aan het werk gaat met het instuderen van liederen die een paar keer per jaar uitgevoerd zullen worden. Ik wil zeker ook kwaliteit. Het repertoire wordt breed gekozen. Van klassieke mannenkoor werken tot en met evergreens en musical.” De repetities voor het koor worden vanaf maandag 9 januari 2017 elke maandag van 15.45 tot 17.30 uur gehouden in het AMDG gebouw aan de Noordveen 21 in Beilen, met uitzondering van de schoolvakanties en de maanden juli en augustus. ,,De eerste maand kan men gratis deelnemen aan de repetities om te bekijken of dit nieuwe koor iets voor hem is.” Op dit moment hebben zich al ongeveer twintig mannen aangemeld voor het koor, huidige leden van het Politie mannenkoor, maar ook belangstellenden van buiten.” Meer leden zijn uiteraard welkom. Daarbij wordt de verhouding tussen de vier stemgroepen in de gaten gehouden. ,,Voor een mannenkoor zijn tenoren, baritons en bassen nodig. Weet iemand niet waartoe hij behoort, dan maakt een simpele test dat wel duidelijk.” Bernard zelf is afgestudeerd koordirigent sinds 1997, maar was daarvoor ook al tien jaar actief als amateur koordirigent. ,,De eerste keer dat ik voor een koor stond vond ik een magisch moment. De samenklank van al die stemmen die meerstemmig een lied zongen; dat moest mijn toekomst worden. Het werken met de stem als instrument is heel mooi. En om daar het beste uit te halen is uitermate boeiend. Muziek betekent veel voor mij. het geeft alle gevoelens en emoties weer. Voor mij de hoogste kunstvorm.” Voor meer informatie en opgave bernardslofstra@gmail.com. Cindy Houwen. Eigen foto.

Auteur

Albert-Jan Garama