Harry de Vroome Kerstlezing: 50 jaar nieuwe ordening van d’Olde Lantschap

Assen

Stichting Het Drentse Landschap houdt op vrijdagmiddag 16 december haar traditionele Harry de Vroome Kerstlezing. De lezing wordt verzorgd door Bernhard Hanskamp, oud-provinciaal medewerker planologie.

Locatie is de Statenzaal van het Provinciehuis in Assen, Westerbrink 1 Assen. Aanmelden via aanmelden@drentslandschap.nl. Toegang is gratis. Hanskamp onderzoekt op dit moment de wording van het Drentse landschap zoals het er nu uit ziet. Hij verdiept zich in de keuzes die gemaakt zijn en de invloed van het beleid daarop. Tijdens de lezing kijkt hij terug tot halverwege de vorige eeuw, dwars door de provincie heen: van Meppel tot Groningen en Schoonebeek. Het betreft de hoofdinfrastructuur, water-en bodembeleid, recreatie, landschap en natuur. Deze Kerstlezing wordt aangeboden, omdat de werkgroep Harry de Vroome zich inspant voor een zorgvuldige omgang met het Drentse buitengebied. Aanvang 15.30 uur.

Auteur

Albert-Jan Garama