COLUMN Foekje Dijk: ,,Lichtzoekers gevraagd"

Assen

Lichtzoekers gevraagd

ASSEN - Zelden verzucht een mens vaker dan in deze dagen voor de Kerst dat het zo lang donker is. De gordijnen gaan ’s middags al dicht en worden de volgende ochtend laat weer geopend. Voor zover iemand gordijnen heeft natuurlijk. We bannen het duister uit en proberen ons te warmen aan de lichtkanten van de huiselijkheden. Voor zover iemand deze huiselijkheden en lichtkanten kent natuurlijk. Buiten worden de donkere tuinen opgesierd met verlichte elanden, fiere kabouters, sterren van goud, sprankelende dakgoten en opgetuigde boomtwijgjes. Voor zover iemand een tuin heeft en een eland wil verlichten natuurlijk. Niet alleen de korte dagen en lange nachten zijn dominant, ook de duistere waas, dat over het gehele wereldgebeuren ligt, baart bij velen zorg. Politieke ontwikkelingen, korte lontjes, van pure nijd overslaande stemmen en angstige vermoedens beheersen veler gevoelens. Ja, we leven in een wereld waar veel duisternis heerst. Miljoenen mensen op drift. Niet voor de eerste keer in de geschiedenis … Houdt het dan nooit op? Vluchtelingenkampen, mensonterende toestanden, kou, bitterheid en wanhoop. Reden te over om de gordijnen, voor zover aanwezig, te sluiten en alle duistere emoties uit te bannen. En ondertussen maakt de mensheid zich op om toch maar weer Kerst te vieren. Feest, in een verscheurde wereld van onmiddellijkheid en boordevol haast. Geen tijd meer om rustig de beschouwen: niets is meer verborgen, alles moet meteen gezien worden. Onrustige harten, voortdurend van slag. En toch. Misschien moeten we juist daarom wel voorbereidingen treffen om Kerst te vieren. Samen stilstaan bij de donkere kanten van het bestaan. Duisternis die niet ontkend kan worden, niemand kan er om heen. Ondertussen elkaar inspireren om moed te vatten, en ergens uit de diepste krochten van de verborgenheid het onmiskenbare licht op te delven. Het kan! Foekje Dijk, Vrijzinning Assen. Donderdagavond 22 december kerstviering van Vrijzinnig Assen. Thema: ‘Lichtzoekers gevraagd …’ O.l.v. Foekje Dijk, m.m.v. ’t A-koortje. 19.00 uur in De Bron, Einthovenstraat Assen.

Auteur

Albert-Jan Garama