FOTOREPORTAGE | Schrijven tegen onrecht met Amnesty

ASSEN

Op de Dag van de Rechten van de Mens op 10 december, had Amnesty-groep Assen de jaarlijkse Schrijfmarathon. Op die dag wordt wereldwijd massaal geschreven voor mensen die groot onrecht is aangedaan.

Zo ook in Assen. De brievenschrijvers vragen om vrijlating van gewetensgevangenen en om berechting van daders van mensenrechtenschendingen. Om terugdringing van de doodstraf, marteling en discriminatie. Ze geven hoop aan gevangen mensenrechtenverdedigers. Amnesty’s Schrijfmarathon was in PopUp winkel ‘Mooi Verhaal’ in ’t Forum, Burgemeester Marco Out opende de schrijfmarathon. Verder ondersteunde Asser musici, dansers en artiesten de schrijvers. Lammert Aling maakte de foto's

Auteur

Albert-Jan Garama