Provincie Drenthe heft oversteek Schietbaanweg over N381 op

Assen

De provincie Drenthe vindt een goede bereikbaarheid en veiligheid belangrijk. Op dit moment is de oversteek van de Schietbaanweg (bij Westenesch) over de N381 gevaarlijk.

Daarom gaan de provincie en de gemeente Emmen begin 2017 de oversteek opheffen. Daarnaast wordt een alternatieve route aangelegd zodat het dorp goed bereikbaar blijft. De Schietbaanweg wordt door het bos doorgetrokken (parellel aan de N381) en de onderdoorgang van het viaduct Oranjekanaal / N381 wordt verdiept. Alternatieve route Gedeputeerde Henk Brink: ‘De oversteek N381 / Schietbaanweg is verkeersonveilig. Daarom heffen we, in overleg met inwoners, de oversteek op. Samen met inwoners hebben we een goede alternatieve route bedacht die we nu gaan aanleggen’. Tijdens twee bewonersbijeenkomsten in april en juli 2016 is onderzoek gedaan naar een alternatieve route. Uiteindelijk is gekozen om de Schietbaanweg door te trekken richting het Oranjekanaal. Deze route ligt boven op de rioolbuis die op dit moment aangelegd wordt. Deze keuze kan rekenen op veel draagvlak vanuit het dorp Westenesch. Hoe verder? De vergunningen voor de aanleg van de weg zijn inmiddels afgegeven. De verwachting is dat de aanleg van de weg mee wordt genomen in het werk van de aanleg van de rioolbuis van de gemeente Emmen. De alternatieve route is uiterlijk april 2017 gerealiseerd. De oversteek zal pas verdwijnen als de alternatieve route aangelegd is.

Auteur

Albert-Jan Garama