Minder nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren in Drenthe

Assen

Doordat het beter gaat op de arbeidsmarkt, neemt het aantal jongeren dat een nieuwe WW-uitkering aanvraagt bij UWV af. In de regio Drenthe is de daling met 22% hoger dan landelijk.

Tegen de landelijke trend in daalde wel het aantal mbo-vacatures. In de periode maart tot en met augustus van dit jaar ontstonden landelijk 207.600 vacatures op mbo-niveau, 9% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In Drenthe was er sprake van een daling met 8%. Dit staat in het rapport Basiscijfers Jeugd dat SBB en UWV vandaag uitbrengen. Van maart tot en met augustus 2016 ontstonden in de regio Drenthe 1.800 mbo-vacatures. Vergeleken met vorig jaar is dit aantal gedaald met 8%, zo blijkt uit cijfers van SBB. Het grootste aantal mbo-vacatures is er in de beroepsgroepen retail en gastvrijheid. Vergeleken met de landelijke verdeling van het aantal vacatures zijn er in Drenthe relatief veel vacatures in de beroepsgroep zorg en weinig in groothandel en internationale handel. Jongeren die nu starten met een mbo-opleiding hebben een goed baanperspectief als zij kiezen voor de richtingen verkoper, verzorgende individuele gezondheidszorg en mbo-verpleegkundige.

Aantal nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren daalt

In het afgelopen half jaar verstrekte UWV landelijk ruim 36.000 nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren tot 27 jaar, een afname met 6.000 (-15%) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In Drenthe is de daling met 22% sterker dan landelijk. De daling in de regio is het grootst bij jongeren die voor de WW-uitkering in de gezondheidszorg, welzijn en cultuur (-45%) werkten. Eind september 2016 stonden er in Drenthe 1.277 jongeren tot 27 jaar als werkzoekende geregistreerd bij UWV. Van deze jongeren heeft 54% geen startkwalificatie. Landelijk is dit aandeel 50%. De groep middelbaar opgeleiden (minimaal mbo-niveau 2, havo of vwo) heeft in deze regio een aandeel van 40%. Dat is net boven het landelijk gemiddelde (39%). De uitzendbranche blijkt in 2015 voor jongeren de meeste succesvolle branche om vanuit de WW aan het werk te komen. 45% van deze jongeren ging aan de slag via een uitzendbureau.

Aantal geworven leerbanen

Tussen 1 juni en 1 oktober 2016 heeft SBB 12.584 leerbanen geworven en beschikbaar gesteld via Stagemarkt.nl. Er zijn landelijk nog 5.000 studenten zonder een geregistreerde leerbaan. In de regio Drenthe heeft SBB 213 leerbanen geworven. Via Stagemarkt.nl zijn de meeste leerbanen beschikbaar in de sectoren voedsel, groen en gastvrijheid en techniek en gebouwde omgeving.

Auteur

Albert-Jan Garama