Kerkdienst voor vluchtelingen in Adventskerk Assen

Assen

Opnieuw wordt een kerkdienst gehouden met en voor de vluchtelingen in het AZC. Zondag 11 december om 16.30 uur in de Adventskerk, Lindelaan 49.

Na de zeer positief ontvangen welkomstdienst op 3 juli is dit het tweede gezamenlijke initiatief van het Pastores-Convent, waarin de voorgangers van alle Asser kerkgenootschappen vertegenwoordigd zijn. Het thema van deze dienst is ‘Vol verwachting op weg naar Kerst’. De organisatie hoopt dat veel nieuwe inwoners van onze stad uit het AZC en veel mede-Assenaren weer aanwezig zullen zijn om samen het feest te vieren van de geboorte van het Kind dat vrede en licht komt brengen in deze vaak zo donkere wereld. Deze Kerstdienst is voorbereid en wordt geleid door pastoraal werker Bernadette Beunders (RK) en de dominees Helène van Noord (PKN), Esther Struikmans (PKN) en Ernst Leeftink (GKV). Het gospelkoor El-Elohim treedt ook weer op en begeleidt de samenzang. Ook nu heeft de dienst een echt intercultureel karakter. Deze keer is de collecte in zijn geheel bestemd voor Stichting Present om alle activiteiten voor en ondersteuning van de bewoners van AZC mogelijk te maken. Na de dienst is er opnieuw ruimte voor onderlinge ontmoeting onder het genot van hapjes en drankjes die door vrijwilligers zijn bereid.

Auteur

Albert-Jan Garama