Kits Primair verwelkomt Koos van Riezen

Assen

Koos van Riezen wordt de directeur-bestuurder van Kits Primair. Hij start per 1 februari 2017 bij de stichting voor kinderopvang en openbaar basisonderwijs.

Met de komst van Koos van Riezen haalt Kits Primair veel kennis en ervaring in huis. Hij is een echte onderwijsman. Hij startte zijn carrière als leerkracht. Daarna heeft hij diverse andere functies vervuld binnen het onderwijs. Hij is onder andere werkzaam geweest als adjunct-directeur, onderwijsadviseur en regiomanager bij de schoolbegeleidingsdienst Cedin. Op dit moment is hij inspecteur Primair Onderwijs. Kits Primair verzorgt sinds dit schooljaar kinderopvang en openbaar basisonderwijs in integrale kindcentra. Het doel hiervan is een doorgaande lijn te creëren voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Van Riezen verheugt zich op deze nieuwe uitdaging. “Mijn ambitie is om de integrale kindcentra verder vorm te geven en kwalitatief goede opvang en goed onderwijs te realiseren. Dat is waar onze kinderen recht op hebben.”

Auteur

Albert-Jan Garama