Jonge landbouwers ontvangen bijdrage voor duurzame investeringen

Assen

Aan 34 jonge landbouwers in de provincie Drenthe is subsidie gegeven om hun bedrijf duurzamer te maken. Met deze bijdrage kunnen zij onder meer zonnepanelen plaatsen, precisiebemesting uitvoeren en koematrassen aanschaffen.

De regeling Jonge Landbouwers is bedoeld om jonge boeren een steuntje in de rug te geven om hun bedrijf door te ontwikkelen na een bedrijfsovername. In totaal is in Drenthe voor 615.000 euro aan subsidie beschikbaar gesteld. Van 1 december 2016 tot en met 16 januari 2017 gaat de regeling Jonge Landbouwers voor de tweede keer open. De regeling blijft bij de nieuwe openstelling in hoofdlijnen gelijk, maar er kan voor meer zaken een aanvraag worden gedaan, waardoor een betere keuze voor de verschillende sectoren te maken is. Er kan slechts eenmaal subsidie worden verstrekt. Gedeputeerde Henk Jumelet vindt het belangrijk dat jonge boeren een goede start kunnen maken na hun bedrijfsovername: “Investeren in duurzame maatregelen levert op termijn een besparing op. Met dit steuntje in de rug kunnen we enerzijds de jonge boer helpen en anderzijds een bijdrage leveren aan onze ambitie voor een toekomstgerichte landbouw in Drenthe. Gezien de actuele discussies is het voor jonge boeren soms moeilijker om in een bedrijf te stappen. Daarom is grondgebonden en toekomstgerichte landbouw wat ons betreft de sleutel voor de toekomst van deze belangrijke sector in Drenthe.” Volgens cijfers van het CBS stoppen in Nederland 15.000 boeren op termijn met hun bedrijf omdat ze geen opvolger hebben. In Drenthe heeft ongeveer 40% van de akkerbouwbedrijven en 63% van de melkveebedrijven een opvolger. Met deze regeling hoopt de provincie deze opvolgers te kunnen helpen in de periode na bedrijfsovername. Voorzitter van het DAJK, de vereniging voor agrarische jongeren in Drenthe, Giske Warringa is positief: ”Juist net na een bedrijfsovername is het voor jonge boeren lastig om extra te investeren. Deze regeling helpt dan om toch die stap te zetten. Wat mij betreft is investeren in jonge boeren per definitie duurzaam!” Kijk voor meer informatie over de regeling en de investeringscategorieën op www.provincie.drenthe.nl/jongelandbouwers.

Auteur

Albert-Jan Garama