Fietsersbond Meldpunt: obstakels melden

ASSEN

Boomwortels, los liggende stoeptegels, grind en bladeren. Maar ook hobbels, gaten, spleten, glad wegdek, paaltjes en onlogische wegversmallingen. Allemaal obstakels, die fietsers hinderen om zorgeloos van A naar B te fietsen. Naar schatting hebben landelijk 23.000 fietsongevallen per jaar(2011) te maken met gebrekkige of onduidelijke infrastructuur. Vaak gaat het om kleine ongelukjes, die nergens gemeld worden. Daarom is ook de Fietsersbond Assen gestart met een actie om al deze obstakels te melden. Alle meldingen van problemen op www.meldpunt.fietsersbond.nl gaan rechtstreeks naar de gemeente. Actieve vrijwilligers van de Fietsersbond houden de meldingen in de gaten en volgen of er iets aan de problemen gedaan wordt. Problemen zijn door wegbeheerders vaak eenvoudig en snel op te lossen. Ook ideeën om het fietsen in de gemeente veiliger en prettiger te maken, zijn welkom.


Auteur

Redacteur