Hospice Het Alteveer

Assen

Hospice Het Alteveer in Assen bestaat tien jaar. In het ‘bijna thuis huis’ draait het om het leven. ,,Het is belangrijk om goed afscheid te nemen om daarna goed verder te kunnen gaan”, aldus voorzitster Ingrid van Leeuwen.

ASSEN – ,,Als alles rondom de zorg geregeld geeft dat rust en daardoor kun je de waardevolle tijd invullen zoals je wilt met diegene die in het hospice is”, vervolgt Ingrid. “In het hospice wordt volop geleefd. Het sterven is een moment. ,,Mensen willen nog graag zoveel mogelijk de alle daagse dingen beleven en doen wat ze nog kunnen doen”, aldus coördinator Ricarda de Jong Posthumus.” Het gaat vooral om kleine dingen. De aandacht die je hebt voor iemand. Het gaat niet om de grote verhalen maar bijvoorbeeld de behoefte zien om nabij te zijn of niet, een bosje bloemen die uit de tuin geplukt wordt, ontbijt dat mooi geserveerd wordt.” In de tien jaar heeft het hospice steeds meer bekendheid gekregen en een toename van het aantal gasten. ,,Zelfs zodanig dat we gaan denken aan uitbreiding zonder daarbij de kleinschaligheid uit het oog te verliezen”, zegt Ingrid. Momenteel beschikt het hospice over drie gastenkamers en één logeerkamer die nu regelmatig als vierde gastkamer in gebruik is. Omdat het hospice een 'bijna thuis huis’ is zijn er weinig tot geen regels. Zo mogen huisdieren mee en kunnen familieleden ten allen tijde blijven slapen. “De mensen nemen met regelmaat hun eigen spullen mee, zoals foto’s, een schilderij, een die dingen waar ze aan gehecht zijn en belangrijk voor hen zijn. In het hospice werken 70 vrijwilligers die van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat zorg verlenen aan de gasten en hun naasten op de wijze zoals zij dat graag willen. Over het algemeen verblijven mensen korter dan drie maanden in het hospice voor ze komen te overlijden. In het hospice is dan ook hoge kwaliteit zorg. ,,Het gaat erom de gast het zoveel mogelijk naar de zin te maken. Sommige zijn nog mobiel als ze binnenkomen, sommige zijn bedlederig. Het zal in alle gevallen langzaam steeds minder gaan en zal er meer zorg nodig zijn.” Dit wordt gedaan door Icare en de huisarts is de eindverantwoordelijke. De vrijwilligers geven ondersteuning bij de zorg. ,,De vrijwilligers krijgen allemaal een training voor ze aan dit werk beginnen waarin aandacht is voor de aspecten waarmee ze te maken krijgen in dit werk.” Zo is er veel kennis en expertise aanwezig. Het hospice heeft op meerdere manieren stilgestaan bij het tienjarig bestaan. Zoals met een lustrumbijeenkomst met alle vrijwilligers, bestuurders, mensen namens de gemeente, donoren en sponsors waarbij onder meer een lezing werd gegeven door mevrouw Anne Goossensen. Zij is onder meer bijzonder hoogleraar Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg. Vorige week woensdag was voor mensen uit Assen en omgeving een filmavond in De Nieuwe Kolk waarbij de indrukwekkende film ‘Departures’ werd vertoont. Dinsdag 21 februari 2017 staat in de bibliotheek Assen tijdens de ‘Derde Dinsdag’ het thema de laatste levensfase centraal. Medewerkers van Hospice Het Alteveer vertellen dan wat een Hospice kan betekenen in de laatste levensfase. Voor de financiën krijgt het hospice een bijdrage van de overheid en veel geld van donateurs en giften uit de samenleving. “We hebben ook de Stichting Vrienden van het hospice’. Je kunt wel zeggen dat we worden gedragen door de samenleving”, besluit Ingrid. Kijk voor meer informatie op www.hospice-assen.nl/. Op de foto bestuur Hospice Het Alteveer Cindy Houwen

Auteur

Albert-Jan Garama