Voorlichtingsmiddag voor slechtziende ouderen in WZA door Interzorg

ASSEN

Voor de laatste keer dit jaar heeft Interzorg Hendrik Kok een voorlichtings-bijeenkomst over slechtziendheid bij ouderen die zelfstandig wonen.

Deze bijeenkomst is voor iedereen die een oogaandoening heeft en slecht ziet, of verwacht slechter te gaan zien. Maar ook andere belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom! De laatste bijeenkomst van dit jaar is op woensdag 7 december 2016, van 13.30 tot 16.00 uur, en wordt gehouden in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA). De toegang is gratis.

Interzorg Hendrik Kok in Rolde is gespecialiseerd in zorg voor mensen met een visuele beperking. Tijdens de bijeenkomst in het WZA wordt onder andere informatie gegeven over de mogelijkheden om vaardigheden te leren die helpen om bij slechtziendheid zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven leven. Ook wordt er informatie gegeven over de verschillende vormen van zorg en begeleiding die Hendrik Kok in Rolde, maar ook bij de mensen thuis, te bieden heeft. Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor specifieke vragen en problemen die tijdens de bijeenkomst naar voren komen.

Opgave 0592 - 24 20 20 of email: h.loorbach@interzorg.nl.


Auteur

Redacteur