Info over Natura 2000- ontwerpbeheerplan

ROLDE

Het Natura 2000 Drentsche Aa-gebied in het midden en noorden van Drenthe is een van de laatste gave stroomdalen van ons land. De natuur beleven, benutten en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000-gebieden.

Het ontwerpbeheerplan voor het Nederlandse Natura 2000-gebied Drentsche Aa wordt momenteel afgestemd door de bevoegde gezagen. Deze is tot stand gekomen in samenwerking tussen het ministerie van Economische Zaken, de provincie Drenthe en Staatsbosbeheer. Begin volgend jaar wordt de officiële inspraakperiode voor dit ontwerpbeheerplan verwacht. Om voorafgaand aan de inspraaktermijn zo goed mogelijk te informeren en vragen te beantwoorden, wordt speciaal een informatieavond gehouden over het ontwerpbeheerplan. Deze is op 6 december van 19.30 tot 21.30 uur in Hofsteenge, Hoofdstraat 23 Rolde.

Auteur

admin