Boermarken willen hardere aanpak vos

ROLDE

De ondertekening van het certificaat Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed en het verbeteren van de weidevogelstand in Drenthe waren donderdagavond belangrijke punten tijdens de algemene vergadering van de Vereniging Drentse Boermarken in Rolde.

Vooral de discussie over het herstel van de akker- en weidevogelstand in Drenthe maakte de tongen los. De boodschap aan de Drentse politiek was duidelijk: zorg dat de vos fors in aantal afneemt.

Centraal stond een door Andries Ophof geleide forumdiscussie over het verbeteren van de akker- en weidevogelstand in Drenthe. De boodschap aan provinciale staten, die binnenkort een standpunt gaan innemen over weidevogels, was glashelder: zorg dat het vossenbestand goed wordt gereguleerd.

Dat de Boermarken daarbij willen samenwerken met de Terrein Beherende Organisaties (TBO’s) werd ook duidelijk, maar ondanks een convenant dat met de TBO’s is gesloten, blijft er enig wantrouwen, zo bleek. Vooral de in de zaal aanwezige boeren zien te weinig daadkracht van de TBO’s bij het reduceren van de vossenstand. De vos is in de ogen van de boeren nog altijd de grootste vijand van de weide- en akkervogels.


Auteur

Redacteur