Burgernet buurtpreventie Smilde

SMILDE

Op verschillende plaatsen in Midden Drenthe zijn ze al actief. De Whats - App 06 netwerken. Zij waken over de veiligheid in de buurt.

Een aantal bewoners van de zogenoemde Oranjebuurt gelegen binnen het vierkant Hoofdweg/Veenpark/Elzenlaan/ Suermondsweg wil, met ondersteuning van de stichting ’t BAKEN, een buurt preventie 06- netwerk opzetten.

Belangstellenden buurtbewoners worden uitgenodigd om mee te praten op de informatie avond op vrijdag 9 december om 19.30 uur in het Oude Postkantoor. Kon. Julianastraat 41 in Smilde.

Hier zal uitleg worden gegeven over de plannen en kunne buurtbewoners meepraten of zich melden als deelnemer.


Auteur

Redacteur