Schrijfmarathon Amnesty-groep Assen

ASSEN

Op de Dag van de Rechten van de Mens 10 december heeft Amnesty-groep Assen de jaarlijkse Schrijfmarathon. Op die dag wordt wereldwijd massaal geschreven voor mensen die groot onrecht is aangedaan.

De brievenschrijvers vragen om vrijlating van gewetensgevangenen en om berechting van daders van mensenrechtenschendingen. Om terugdringing van de doodstraf, marteling en discriminatie. Iedereen die wil meedoen aan Amnesty’s Schrijfmarathon kan op 10 december tussen 10.00 en 17.00 uur terecht in PopUp winkel ‘Mooi Verhaal’ in ’t Forum. Aan de hand van voorbeeldteksten kunnen brieven en groetenkaarten geschreven worden. Burgemeester Marco Out opent de Schrijfmarathon om 10.00 uur. Voor kinderen is er tussen 10.00 en 13.30 uur een programma over kinderrechten, georganiseerd samen met het Humanistisch Verbond. Jongeren vanaf 12 jaar zijn om 14.00 uur welkom in de PopUp winkel bij #Share, een uitdagend programma georganiseerd door de PKN jeugdraad Assen en Solidair Groningen & Drenthe. Hiervoor aanmelden via email: krista@solidairgroningendrenthe.nl of whatsapp 06 23646589.

Vorig jaar werden er vanuit Nederland 101.892 brieven verstuurd. Dit jaar ligt het streven op 150.000 brieven, want hoe hoger de stapel brieven, des te groter is de vuist tegen onmacht.


Auteur

Redacteur