Jubileum Demma Foundation

Assen

De stichting DEMMA (Drenthe Exchange Mytischy Medical Agency) bestaat dit jaar 25 jaar. Deze promoot de uitwisseling van artsen uit Drenthe en de Russische stad Mytischi (gelegen tegen Moskou aan met 200.000 inwoners) in Rusland.

ASSEN – ,,We zijn in 1991 gestart via het Rode Kruis Drenthe”, legt bestuurslid Paul Mulkens uit. ,,De Muur was net gevallen wat zorgde voor ontreddering in RU. In Nederland werd toen hierop gereageerd met een TV hulpactie ‘Help de Russen de winter door’ die werd ondersteund door het Rode Kruis”. In mei 1991 vertrok een delegatie uit Drenthe naar Rusland. De delegatie bestond uit mensen van verschillende vakgebieden waarvan Paul het medische vertegenwoordigde. Tot 1994 was het een beetje over en weer “snuffelen” vooral door ziekenhuismanagers. ,,Ik kan me nog herinneren dat de Russische delegatie stomverbaasd was dat we hier geld uit de automaat pinden. In 1994 werd het serieus toen we hier twee volle maanden vier juniorartsen te gast hadden. Van die vier is er eentje zeer actief overgebleven en die is nu de hoogste baas in het ziekenhuis in Mytischi.” In de periode tot aan 2001 konden dankzij financiële steun van de farmacie 'grote' projecten worden gerealiseerd. Genoemd kunnen worden aldaar gehouden symposia voor Nederlandse psychiaters, kinderartsen, huisartsen en longartsen. Ook jarenlange projecten op het gebied van Healthy Life Style en ook van bevordering operatietechnieken op KNO-gebied bij kinderen. Na 2001 moest (omdat de financiële steun ging opdrogen) worden gekozen voor jaarlijkse kleinschalige maar wel compacte uitwisselingsprojecten. Twee Russische artsen, die een intensief werkprogramma doorlopen, voor twee weken hier te gast. Omgekeerd van hieruit korte werkbezoeken voor overleg en instructie. ,,Veel gestelde vragen zijn: hoe verhoudt zich het kwaliteitsniveau met het onze en kunnen wij wat leren van hen? Inderdaad is het zorgniveau bij ons hoger maar vastgesteld kan worden dat het verschil steeds kleiner wordt. Voor ons wellicht interessant is het zogenaamde 'Poliklinika''systeem dat al onder Stalin werd opgericht. Het biedt op een hoog niveau anderhalvelijnszorg (tussen huisarts en ziekenhuisarts in). Je moet denken aan centra met 70 artsen en 90 medewerkers die behandelingen bieden zowel poliklinisch als in dagopname. We hebben wel een glimp van het systeem opgevangen maar zouden daar graag onderzoek naar doen met intensiever inventariseren, interviews afnemen en daarover rapporteren." De afgelopen tijd is uitgebreid stilgestaan bij het 25 jarig bestaan met een programma van twee weken. ,,Er waren vier Russische gasten hier. In het programma lag het zwaartepunt in de eerste week waarin ook nog een driedaags studieprogramma werd georganiseerd door de Provincie Drenthe waarbij we onder meer bedrijven met medische technologie, het UMCG en de Lifelines in Groningen bezochten. Naast dit: -maatschappelijk- een open avond met presentaties (Meet the Russians) verzorgd door onze gasten in samenwerking met de Odd Fellows Assen (Stroomdalloge) als ook een culturele middag in het Drents Museum." DEMMA bestaat uit vrijwilligers. ,,We hebben zes mensen in het bestuur met verschillende achtergronden. Een huisarts, drie medisch specialisten en iemand uit het onderwijs. Het zesde lid is permanent vertegenwoordiger van het comité van aanbeveling.” Dat Paul erbij kwam was toeval. ,,Voor de delegatie zochten ze nog iemand uit de gezondheidssector. Ik was toen voorzitter van de koepel van de Drentse medische staven. Zo kwamen ze bij mij terecht. Ik vond het een buitenkans om een kijkje in de keuken te kunnen nemen bij dezelfde beroepsgroep die zo lang verscholen was achter het IJzeren Gordijn. ,,Voor ons is het goed om te beleven hoe het anders kan en je krijgt daarbij ook een klik met de Russische samenleving.” Cindy Houwen Foto Cindy Houwen

Auteur

Albert-Jan Garama