FOC: kans voor inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt

ASSEN

Als de provincie Drenthe een positief besluit neemt over het Factory Outlet Center in Assen zien Werkplein Drentsche Aa en Alescon een kans voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Daarom hebben zij een intentieverklaring afgesloten met FOC Assen BV waarin vastgelegd is dat 40% van de standaard personele bezetting wordt ingevuld door inwoners uit het gezamenlijk werkgebied die een bijstands- of WW-uitkering ontvangen, een Wajong uitkering hebben of als SW medewerker in dienst zijn bij Alescon. Daarnaast biedt het FOC ieder jaar aan nog eens 100 mensen de gelegenheid om een begeleidend werken traject te volgen.

,,Wij zijn enorm blij met de intentie om maar liefst 40% van het standaard personeel in te laten vullen door inwoners die in een uitkeringssituatie zitten. Dit creëert enorme kansen voor deze groep”. Aldus William Moorlag, algemeen directeur bij Alescon.

Daarnaast geeft Raymond Coronel van FOC Assen aan dat bovenop deze 40% er jaarlijks nog eens 100 inwoners gebruik mogen maken van een begeleid werken traject. Denk hierbij aan werkontwikkelplekken, begeleid leren en werken trajecten, stageplaatsen en afspraakbanen. “Hiervoor wordt een speciale arbeidspool opgezet. Deelnemers aan deze pool krijgen vervolgens weer voorrang als er geschikte vacatures ontstaan bij FOC Assen”, aldus Coronel.

,,Met het aangaan van dit sociaal partnerschap ontstaan extra kansen voor duurzame re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit het gezamenlijk werkgebied van Alescon en Werkplein Drentsche Aa”. Aldus Arjan Schonewille, algemeen directeur Werkplein Drentsche Aa.


Auteur

Redacteur